GRATIS LEVERING vanaf €50 aankoop | 3 tot 4 werkdagen  Meer informatie â€º

Het verzamelen van gegegens

Enkele definities

Persoonsgegevens:

Persoonsgegevens bestaan uit informatie betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon, of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die voor hem of haar kenmerkend zijn. (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, locatiegegevens…)

Verwerking:

Elke verwerking van persoonsgegevens zoals het verzamelen, het opslaan, het vastleggen, het wijzigen, het verspreiden etc...

Verantwoordelijke van de verwerking:

Een entiteit die het doel van, en de middelen voor de verwerking vaststelt

Toeleverancier:

Entiteit die de gegevens verwerkt voor de verantwoordelijke van de verwerking

De verzamelde gegevens

Om u de best mogelijke service te bieden en voor het beheer van de klantenrelatie, moet Kiabi de persoonsgegevens verzamelen (zoals uw voornaam, naam, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum enz.) die u Kiabi geeft of die Kiabi via uw aankopen verkrijgt.

De afgevaardigde voor de bescherming van persoonsgegevens

In het belang van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heeft Kiabi een afgevaardigde voor de bescherming van persoonsgegevens benoemd (Data Protection Officer). Hij of zij houdt een register bij van de verwerking van gegevens door de Groupe Kiabi. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dataprotectionofficer@kiabi.com

De verantwoordelijken van de verwerking

Onderneming KWEB, société par actions simplifiée (vereenvoudigde aandelenvennootschap), ingeschreven in het handelsregister van de metropool Lille, onder het nummer 795 157 825 waarvan de hoofdkantoren gevestigd zijn te 100 rue du Calvaire, 59510 Hem (Frankrijk), en de onderneming BUNSHA, société par actions simplifiée (vereenvoudigde aandelenvennootschap), ingeschreven in het handelsregister van de metropool Lille, onder het nummer 312 347 362 waarvan de hoofdkantoren gevestigd zijn te 100 rue du Calvaire, 59510 Hem (Frankrijk), zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen dat ze samen het doel van, en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierna omschreven, vaststellen.

De rechtsgronden van het verzamelen van gegevens

Kiabi verwerkt uw gegevens op verschillende manieren, hierna vindt u de lijst met de verschillende redenen om deze gegevens te verwerken:

Verwerkingen die worden uitgevoerd op basis van het wettelijk nakomen van de contractuele verplichtingen van Kiabi

 • Online bestelling
 • Betalen van aankopen
 • Beheer van onbetaalde facturen

Verwerkingen die worden uitgevoerd op wettelijke basis van uw toestemming

 • Het aanmaken van een klantenaccount
 • Bezoekersmeting en klantenkennis (cookiebeheer)
 • Beheer van de Klantenkaart en loyaliteitsprogramma
 • Het verzenden van commerciele aanbiedingen via email of sms
 • Het organiseren van contests en spelletjes
 • Beheer van social media
 • Overdracht van uw gegevens aan partners van Kiabi (opt-in partner)
 • Verrijken van de Kiabi-database met partnergegevens (Indien u uw toestemming hebt gegeven aan de partner).

Verwerkingen die worden uitgevoerd op basis van het legitiem belang dat door Kiabi wordt nagestreefd

 • Beheer van de commerciële relatie met de klant
 • Het meten van de klanttevredenheid over onze diensten en producten
 • Toezicht op het verkoopgebied en gevoelige plaatsen van aankomst van goederen
 • Verbetering van de kwaliteit van onze producten
 • Inventarisatie van incidenten in winkels om de veiligheid van mensen en eigendommen te verbeteren

Verwerkingen op basis van wettelijke verplichtingen van KIABI

 • Beheer van de rechten van de klanten

De belangrijkste momenten waarop uw gegevens worden verzameld

De gegevens kunnen op verschillende momenten tijdens uw klantentraject worden verzameld. Kiabi doet er alles aan om de verzameling van deze gegevens zo transparant en loyaal mogelijk te laten verlopen.

• Verzameling van gegevens via het loyaliteitsprogramma van Kiabi

Om u aan te melden voor het loyaliteitsprogramma van Kiabi moet u uw gegevens aan ons communiceren. Sommige informatie is verplicht, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en wordt aangegeven met een sterretje. Andere informatie is facultatief, zoals uw e-mail adres, de geboortedatums van uw kinderen, etc..

• Verzameling van gegevens in de winkel:

Bij de aankoop in de winkel kan het team van KIAB u vragen om persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn bij bijvoorbeeld het verstellen van uw kleding. (de verkoopadviseuse heeft hiervoor uw contactgegevens nodig). De verplichte informatie wordt aangegeven met een sterretje.

• Verzameling van gegevens op de website Kiabi.nl:

Om een bestelling te plaatsen op kiabi.nl moeten we bepaalde gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld uw naam, voornaam, en uw afleveradres. Sommige informatie is verplicht en is aangegeven met een sterretje. Elke keer als uw gegevens worden verzameld, wordt u geïnformeerd over uw rechten.

• Inzameling via de mobiele applicatie van Kiabi:

Om een bestelling te plaatsen via de mobiele applicatie moeten we bepaalde gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld uw naam, voornaam, en uw afleveradres. Sommige informatie is verplicht en is aangegeven met een sterretje. Elke keer als uw gegevens worden verzameld, wordt u geïnformeerd over uw rechten.

Wanneer u de applicatie in de winkel gebruikt, kunnen we u diensten aanbieden die gebruik maken van geolocalisatietechnologieën, met name om u alerts te sturen over onze aanbiedingen en diensten.

• Inzameling tijdens prijsvragen:

Als Kiabi een prijsvraag organiseert, heeft het merk bepaalde persoonsgegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, e-mailadres en uw geboortedatum. Sommige informatie is verplicht en is aangegeven met een sterretje. Elke keer als uw gegevens worden verzameld, wordt u geïnformeerd over uw rechten.

• Indirecte inzameling:

Het kan gebeuren dat Kiabi uw persoonsgegevens op een indirecte manier inzamelt. Die gegevens zijn afkomstig van partners van Kiabi aan wie u toestemming heeft gegeven om u gegevens door te geven aan Kiabi om newsletters te ontvangen.

•• Inzameling tijdens het surfen/navigatie op de website

We gebruiken "cookies" om informatie te krijgen over uw browserbedrag. Ga voor meer informatie naar het tabblad cookies.