• Levering binnen 2 tot 3 werkdagen
Zoeken

De klantgegevens

Om u de best mogelijke service te bieden en voor het beheer van de klantenrelatie, moet Kiabi de persoonsgegevens verzamelen (zoals uw voornaam, naam, uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw geboortedatum enz.) die u Kiabi geeft of die Kiabi via uw aankopen verkrijgt.

VERSIE VAN JUNI 2024

Het document downloaden

Het verzamelen van gegegens :

 • Persoonsgegevens:

  Persoonsgegevens bestaan uit informatie betreffende een geïdentificeerde natuurlijke persoon, of die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, aan de hand van een identificatienummer of van een of meer elementen die voor hem of haar kenmerkend zijn. (Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, locatiegegevens…)

  Verwerking:

  Elke verwerking van persoonsgegevens zoals het verzamelen, het opslaan, het vastleggen, het wijzigen, het verspreiden etc...

  Verantwoordelijke van de verwerking:

  Een entiteit die het doel van, en de middelen voor de verwerking vaststelt.

  Toeleverancier:

  Entiteit die de gegevens verwerkt voor de verantwoordelijke van de verwerking.

 • In het belang van de veiligheid en de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens heeft Kiabi een afgevaardigde voor de bescherming van persoonsgegevens benoemd (Data Protection Officer). Hij of zij houdt een register bij van de verwerking van gegevens door de Groupe Kiabi.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dataprotectionofficer@kiabi.com

 • Onderneming KWEB, société par actions simplifiée (vereenvoudigde aandelenvennootschap), ingeschreven in het handelsregister van de metropool Lille, onder het nummer 795 157 825 waarvan de hoofdkantoren gevestigd zijn te 100 rue du Calvaire, 59510 Hem (Frankrijk), en de onderneming BUNSHA, société par actions simplifiée (vereenvoudigde aandelenvennootschap), ingeschreven in het handelsregister van de metropool Lille, onder het nummer 312 347 362 waarvan de hoofdkantoren gevestigd zijn te 100 rue du Calvaire, 59510 Hem (Frankrijk), zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dat wil zeggen dat ze samen het doel van, en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hierna omschreven, vaststellen.

 • Kiabi verwerkt uw gegevens op verschillende manieren, hierna vindt u de lijst met de verschillende redenen om deze gegevens te verwerken:

  Verwerkingen die worden uitgevoerd op basis van het wettelijk nakomen van de contractuele verplichtingen van Kiabi

  • Online bestelling
  • Betalen van aankopen
  • Beheer van onbetaalde facturen

  Verwerkingen die worden uitgevoerd op wettelijke basis van uw toestemming

  • Het aanmaken van een klantenaccount
  • Bezoekersmeting en klantenkennis (cookiebeheer)
  • Beheer van de Klantenkaart en loyaliteitsprogramma
  • Het verzenden van commerciele aanbiedingen via email of sms
  • Het organiseren van contests en spelletjes
  • Beheer van social media
  • Overdracht van uw gegevens aan partners van Kiabi (opt-in partner)
  • Verrijken van de Kiabi-database met partnergegevens (Indien u uw toestemming hebt gegeven aan de partner).

  Verwerkingen die worden uitgevoerd op basis van het legitiem belang dat door Kiabi wordt nagestreefd

  • Beheer van de commerciële relatie met de klant
  • Het meten van de klanttevredenheid over onze diensten en producten
  • Toezicht op het verkoopgebied en gevoelige plaatsen van aankomst van goederen
  • Verbetering van de kwaliteit van onze producten
  • Inventarisatie van incidenten in winkels om de veiligheid van mensen en eigendommen te verbeteren

  Verwerkingen op basis van wettelijke verplichtingen van KIABI

  • Beheer van de rechten van de klanten
 • De gegevens kunnen op verschillende momenten tijdens uw klantentraject worden verzameld. Kiabi doet er alles aan om de verzameling van deze gegevens zo transparant en loyaal mogelijk te laten verlopen.

  Verzameling van gegevens via het loyaliteitsprogramma van Kiabi : Om u aan te melden voor het loyaliteitsprogramma van Kiabi moet u uw gegevens aan ons communiceren. Sommige informatie is verplicht, zoals uw naam, voornaam, geboortedatum en wordt aangegeven met een sterretje. Andere informatie is facultatief, zoals uw e-mail adres, de geboortedatums van uw kinderen, etc..

  Verzameling van gegevens in de winkel: Bij de aankoop in de winkel kan het team van KIAB u vragen om persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn bij bijvoorbeeld het verstellen van uw kleding. (de verkoopadviseuse heeft hiervoor uw contactgegevens nodig). De verplichte informatie wordt aangegeven met een sterretje.

  Verzameling van gegevens op de website kiabi.nl: Om een bestelling te plaatsen op kiabi.nl moeten we bepaalde gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld uw naam, voornaam, en uw afleveradres. Sommige informatie is verplicht en is aangegeven met een sterretje. Elke keer als uw gegevens worden verzameld, wordt u geïnformeerd over uw rechten.

  Inzameling via de mobiele applicatie van Kiabi: Om een bestelling te plaatsen via de mobiele applicatie moeten we bepaalde gegevens van u verzamelen, bijvoorbeeld uw naam, voornaam, en uw afleveradres. Sommige informatie is verplicht en is aangegeven met een sterretje. Elke keer als uw gegevens worden verzameld, wordt u geïnformeerd over uw rechten.Wanneer u de applicatie in de winkel gebruikt, kunnen we u diensten aanbieden die gebruik maken van geolocalisatietechnologieën, met name om u alerts te sturen over onze aanbiedingen en diensten.

  Inzameling tijdens prijsvragen: Als Kiabi een prijsvraag organiseert, heeft het merk bepaalde persoonsgegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, e-mailadres en uw geboortedatum. Sommige informatie is verplicht en is aangegeven met een sterretje. Elke keer als uw gegevens worden verzameld, wordt u geïnformeerd over uw rechten.

  Indirecte inzameling: Het kan gebeuren dat Kiabi uw persoonsgegevens op een indirecte manier inzamelt. Die gegevens zijn afkomstig van partners van Kiabi aan wie u toestemming heeft gegeven om u gegevens door te geven aan Kiabi om newsletters te ontvangen.

  Inzameling tijdens het surfen/navigatie op de website We gebruiken "cookies" om informatie te krijgen over uw browserbedrag. Ga voor meer informatie naar het tabblad cookies.

 • Je kunt een KIABI-account aanmaken met de functie "Sociaal inloggen". De sociale login bestaat uit het autoriseren van een sociaal netwerk (Facebook, Google, etc.), waarvan u de eigenaar bent, om uw informatie te delen. Door deze functie te gebruiken, geeft u KIABI uitdrukkelijk toestemming om bepaalde informatie over u op te vragen.

  KIABI heeft alleen toegang tot gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het aanmaken van de account en verbindt zich ertoe geen informatie op te halen die niet noodzakelijk is. We raden u echter aan om uw sociale netwerkaccount te configureren om de hoeveelheid gegevens die met KIABI kunnen worden gedeeld te beperken.

  KIABI stuurt geen informatie over uw interacties naar uw sociale netwerk. Het sociale netwerk waartoe u behoort, beschikt echter noodzakelijkerwijs over de informatie dat u de functie "Social Login" hebt gebruikt om een KIABI-account aan te maken. Deze informatie kan worden gebruikt door uw sociale netwerk, in overeenstemming met het beleid voor het beheer van persoonlijke gegevens, dat we u vragen te lezen voordat u de functie voor sociale aanmelding gebruikt.

  KIABI wordt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die zijn verkregen via de Social Login-functionaliteit, die zullen worden verwerkt in overeenstemming met dit beleid voor persoonsgegevens. Bijgevolg, als u uw rechten wenst uit te oefenen, in het bijzonder uw recht op toegang, verwijdering of rectificatie, kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@kiabi.nl of, in geval van moeilijkheden, kunt u een e-mail sturen naar: dataprotectionofficer@kiabi.com

  Bovendien heeft een verzoek om uw persoonlijke gegevens bij Kiabi te verwijderen geen effect op de gegevens die door uw sociale netwerk worden verwerkt. Het verwijderen van gegevens op je sociale netwerk heeft dus niet tot gevolg dat je gegevens ook bij Kiabi worden verwijderd.


Het gebruik van de gegevens :

 • Alle pagina’s van www.kiabi.nl zijn beveiligd en gecodeerd, met name de pagina’s waarop uw gegevens worden verzameld. U kunt dit controleren door naar het adres van de pagina te kijken: een veiligheidsslot verschijnt voor of na het woord KIABI(KIABI EUROPE) [FR] ; afhankelijk van uw browser.

 • Kiabi neemt alle voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid van uw persoonsgegevens, met name om te voorkomen dat ze aan derden die geen toestemming hebben, worden bekendgemaakt. Daarvoor gebruikt Kiabi alle nodige maatregelen voor de beveiliging van zijn informaticavoorzieningen en die van zijn toeleveranciers.

 • Houdbaarheid

  Uw gegevens worden gedurende een periode van 3 jaar bewaard vanaf het einde van de zakelijke relatie of uw laatste contact met Kiabi. Ze kunnen echter voor een langere periode worden bewaard om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

  De ontvangers van uw gegevens

  • Onderaannemers

  Het kan gebeuren dat we uw gegevens doorgeven aan onderaannemers om de voorgestelde services uit te voeren. In een dergelijk geval blijft Kiabi verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door de onderaannemers en zorgt ervoor dat ze voldoen aan het contractuele en regelgevende kader. Kiabi stelt met name alles in het werk om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de veiligheidsnormen.

  • De partners

  Kiabi kan uw gegevens aan partners doorgeven in de volgende gevallen:

  ls onderdeel van onze activiteit, om u de beste diensten te garanderen, zoals de levering van uw producten, de betaling van uw bestellingen, enz.

  Als u ons toestemming hebt gegeven om commerciële aanbiedingen van Kiabi-partners te ontvangen.

  Ingeval een bevoegde administratieve of gerechtelijke autoriteit daarom verzoekt.

  De overdracht van uw gegevens buiten de Europese Unie

  In bepaalde gevallen en vooral voor het beheer van sociale netwerken, productaanbevelingen of gerichte reclame, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de Verenigde Staten. De bedrijven die deze gegevens ontvangen, zijn gecertificeerd Privacy Shield (Shield of Data Protection).


De reclame bij kiabi :

 • Als u uw account aanmaakt op kiabi.nl, wordt u gevraagd om uw postadres in te vullen. Zo kunt u aanbiedingen van Kiabi ontvangen via een brief die naar u wordt verstuurd.

 • U kunt u op aanbiedingen van Kiabi abonneren door u aan te melden voor uw Kiabi newsletter of voor het versturen van sms'jes.

  Wij vragen altijd om uw toestemming op de volgende manier:

  - Email : Ik wil graag nieuwtjes van mijn winkel en speciale aanbiedingen van Kiabi per e-mail ontvangen

  U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken om deze aanbiedingen te ontvangen:

  • Door op de link in de footer van de e-mail te klikken « Om u uit te schrijven, klik hier. »
  • Door naar uw persoonlijke account te gaan op het tabblad « Mijn abonnementen »
  • Door contact op te nemen met de klantenservice per e-mail klantenservice@kiabi.nl

  - Sms : Ik wil graag de voordelen en speciale aanbiedingen van Kiabi per SMS ontvangen

  U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken om deze aanbiedingen te ontvangen:

  • Bij elke SMS die wij u sturen, kunt u zich uitschrijven door « STOP SMS » te sturen naar een nummer zonder toeslag.
  • Door naar uw persoonlijke account te gaan op het tabblad « Mijn abonnement »
  • Door contact op te nemen met de klantenservice per e-mail klantenservice@kiabi.nl

  - Partner : ik wil graag aanbiedingen van partners van Kiabi ontvangen.

  Als u niet wilt dat Kiabi uw gegevens aan zijn partners doorgeeft om hun aanbiedingen te ontvangen, kunt u op ieder moment uw toestemming intrekken:

  • Door naar uw persoonlijke account te gaan op het tabblad « Mijn abonnementen »
  • Door contact op te nemen met de klantenservice per e-mail klantenservice@kiabi.nl

  Kiabi kan ook contact met u opnemen per e-mail of sms om andere redenen dan het verzenden van commerciële aanbiedingen. Ga voor informatie naar de rubriek ‘Niet-commercieel contact’.

 • Wanneer u akkoord gaat met het ontvangen van notifications van Kiabi, kunt u deze ontvangen op uw mobiel en op uw computerscherm (bijvoorbeeld het commerciële aanbod van het moment, de nieuwe collectie). U kunt ervoor kiezen geen notifications te ontvangen door ze te weigeren wanneer Kiabi daarom verzoekt. Als u besluit meldingen te ontvangen, en u zich daarna wilt afmelden, dan kunt u dit rechtstreeks doen in de instellingen van uw mobiel of uw computer.

  Kennisgeving om notifications op uw mobiel uit te schakelen: hier

  Kennisgeving om notifications op uw computer uit te schakelen: hier

 • De klantenservice van Kiabi kan contact met u opnemen per telefoon, SMS of per post, voornamelijk om de volgende redenen.

  • Voor het volgen of het verwerken van uw bestelling
  • Om een product af te halen
  • Om u te vragen om uw mening over een aankoop te geven
  • Om een tevredenheidsonderzoek uit te voeren naar aanleiding van bijvoorbeeld een aankoop, de levering van een product, een contact van uw kant met onze klantenservice.
  • Om u te informeren dat uw bestelling beschikbaar is in de winkel (bijvoorbeeld na een e-reservering, voor kledingherstel etc…).
  • Om u uw elektronische kassabon te sturen

Uw rechten :

 • Het recht op toegang: Dit betreft het recht op inzage in uw persoonsgegevens die Kiabi in zijn bezit heeft.

  Het recht op wijziging: Dit betreft het recht op wijziging van uw onjuiste persoonsgegevens die Kiabi in zijn bezit heeft.

  Het vergeetrecht: Dit betreft het recht om uw persoonsgegevens die Kiabi in zijn bezit heeft, te verwijderen.

  Het recht op bezwaar: Dit betreft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In bepaalde gevallen kan het uitvoeren van uw recht op bezwaar het voortzetten van uw relatie met Kiabi onmogelijk maken. Als u zich bijvoorbeeld verzet tegen het verwerken van uw gegevens in het kader van het beheer van de klantenrelatie, kunt u geen bestelling bij Kiabi plaatsen.
  Wat betreft acquisitie kunt u zich op elk moment verzetten tegen het verspreiden, doorgeven of bewaren van uw persoonsgegevens. Dit recht kunt u uitvoeren zonder dat u daarvoor een gegronde reden moet geven.

  Het recht op beperking van verwerking: Het betreft het recht om een verwerking van uw gegevens te onderbreken, totdat een verificatie heeft plaatsgevonden (de juistheid van de persoonsgegevens controleren, controleren of de gegronde redenen van de persoon zwaarder wegen dan die van de verantwoordelijke van de verwerking in het geval van het indienen van een bezwaar, etc.)

  Het recht op portabiliteit: Het betreft het recht om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat rechtstreeks worden doorgegeven van één verantwoordelijke van de verwerking aan een andere, wanneer dit technisch mogelijk is.

  Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit: Voor meer informatie over de uitoefening van uw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 • Om uw rechten uit te oefenen, moet u een identiteitsbewijs overleggen in de winkel, per e-mail of per post. Zonder dit bewijs, om uw persoonsgegevens te beschermen, is het onmogelijk voor ons om u deze gegevens te onthullen of om ze te wijzigen. U kunt uw rechten op toegang en wijziging per e-mail uitoefenen via klantenservice@kiabi.nl en in geval van moeilijkheden via dataprotectionofficer@kiabi.com of door te schrijven naar KIABI – D.P.O - 100 rue du Calvaire, HEM (59510) Frankrijk.

  U ontvangt een antwoord binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek.


 • Wat is een cookie?

  Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, mobiele telefoon of tablet of ander toestel wordt gezet om informatie over uw browsergedrag op onze website te verzamelen en te optimaliseren.
  Cookies zijn nodig om de navigatie tijdens uw online aankopen gemakkelijker te maken en het gebruiksgemak te verbeteren. Dankzij cookies hebt u toegang tot gepersonaliseerde functies en hebben wij de mogelijkheid om u bijvoorbeeld te identificeren of om u te herinneren aan uw voorkeuren tijdens het browsen en toekomstige bezoeken.

  Zijn cookies gevaarlijk?

  Cookies veroorzaken geen enkele schade aan uw computer en kunnen geen virus dragen. Ze kunnen niet automatisch worden uitgevoerd. Daarnaast verzamelen cookies geen enkele informatie op uw computer of in uw persoonlijke bestanden.
  Onze cookies worden niet gebruikt om persoonsgevoelige informatie op te slaan, zoals uw adres, wachtwoord of creditcardgegevens.

 • Hoe kan ik cookies beheren ?

  Door op deze knop te klikken, kunt u cookies op de kiabi-website accepteren / weigeren: Cookies beheren

  Hoe kan ik cookies deactiveren?

  Als u wilt, kunt u de cookies van uw computer verwijderen en/of blokkeren.
  Hoewel elke browser over eigen instellingen beschikt, kunt u de cookies over het algemeen configureren in het menu "Voorkeuren" of "Tools" van uw browser, bovenaan uw scherm. Voor meer uitgebreide informatie over het configureren van cookies, kunt u het "Help"-menu van uw browser raadplegen.

  Uw browser instellen

  Het programmeren kan de toegang tot onze diensten die gebruik maken van cookies, wijzigen. Als uw browser zo is ingesteld dat alle cookies worden geweigerd, kunt u bijvoorbeeld geen aankopen doen of gebruik maken van de belangrijke functies van onze website. De instellingen zijn per browser verschillend.

  • Voor Internet Explorer™ : open het menu «Tools», en selecteer «Internet options»; klik op «Privacy» en kies daarna op het tabblad «Advanced» het gewenste niveau of bekijk deze uitleg door op de volgende link te klikken: link
  • Voor Firefox™ : open het menu «Tools», en selecteer «Options»; klik op het tabblad «Privacy» en kies de gewenste opties of klik op de link: link
  • Voor Chrome™ : open het configuratiemenu (moersleutellogo), en selecteer «Options»; klik op «Advanced options» en klik vervolgens in de rubriek «Privacy» op «Content settings», en kies de gewenste opties, of bekijk deze uitleg door op de volgende link te klikken: link
  • Voor Safari™ : kies « Safari > Voorkeuren» en klik vervolgens op «Security»; Kies in de rubriek «Cookies accepteren» de gewenste opties of bekijk deze uitleg door op de volgende link te klikken: link
  • Voor Opera™ : open het menu «Tools» of «Settings», en selecteer «Delete Private Data»; klik op het tabblad «Advanced settings», en kies de gewenste opties of bekijk deze uitleg door op de volgende link te klikken: link
 • Navigatiecookies:

  Wij plaatsen cookies op uw computer die 'strikt noodzakelijk' zijn voor de goede werking van onze website en voor de gebruikersfunctionaliteiten (zoals het onthouden van uw winkelmandje tot aan de bevestiging van uw bestelling).

  Reclamecookies:

  De reclamecookies worden geleverd door derden. Hiermee kunnen wij uw zoekopdrachten analyseren, wanneer u op onze website komt, en tevens uw browsergewoontes, zodat wij de reclame die u ontvangt kunnen personaliseren naargelang uw interesse. De cookies zijn anoniem en hiermee kunnen wij u in geen enkel geval persoonlijk identificeren.

  Service cookies:

  Deze cookies stellen ons in staat aanvullende diensten aan te bieden om u te begeleiden (chat, productrecensie, enz.)

  Performance cookies:

  Wij gebruiken dit soort cookies om anonieme statistieken betreffende de navigatie van de gebruikers op de website te verzamelen. Met deze gegevens kunnen wij onze website verbeteren, browserproblemen die de bezoekers tegenkomen corrigeren en ook het succes van onze commerciële acties meten.